מרשם האוכלוסין (2)

בזמנו כתבתי מספר מילים על מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל (ותחשבו לבד על ההשלכות שיש לכך על המאגר הביומטרי שרוצים להקים פה).
הבוקר פורסמה כתבה בדה מרקר שהסבה את תשומת ליבי ל
דו"ח הפעילות של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע לשנת 2008, המפרט, בין היתר, את השימוש שעושים יישויות שונות (ובכללן רשויות מקומיות וחברות מסחריות) במרשם האוכלוסין של ישראל. מעניין.